Ostatni etap projektu pn. „Aktywny senior" opracowywanie rezultatów już za nami. Podczas spotkań z Partnerami projektu dyskutowaliśmy na temat aspektów mających wpływ na aktywizację i efektywne formy wsparcia zmierzające do doskonalenia i uaktualnienia kompetencji osób po 50 roku życia. Wymiana doświadczeń między instytucjami partnerskim posłużyła do stworzenia Katalogu Form Wsparcia 50+, który dostępny jest nieodpłatnie do pobrania dla wszystkich odbiorców. Mamy nadzieję, że opracowany w partnerstwie zagranicznym katalog spowoduje zwiększenie aktywności seniorów w polu zawodowym i w życiu społecznym.

Rezultaty zostaną upowszechnione m.in. na stronie projektu, stronach internetowych Partnerów projektu, elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych EPALE, w mediach społecznościowych (np. Facebook, portale info). Partnerzy projektu „Aktywny senior”: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (Polska), GLAFKA s.r.o. (Czechy) oraz NEOTALENTWAY (Hiszpania) będą również upowszechniać wyniki projektu podczas spotkań, konferencji, targów oraz imprez plenerowych. 

Katalog Form Wsparcia 50 +

Katalog Form Wsparcia 50 + (wersja angielska) 

Katalog Form Wsparcia 50 + (wersja czeska) 

Katalog Form Wsparcia 50 + (wersja hiszpańska)

W przypadku pytań lub chęci możliwości otrzymania Katalogu w formie drukowanej zapraszamy do kontaktu 41 260 46 60.

”Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności  za umieszczoną w artykule zawartość merytoryczną.”